Hygyrchedd

Croeso i Negeseuon Cymunedol Gwent nawr

System negeseuon cymunedol am ddim ar gyfer ardal Gwent yw Gwent nawr. Mae’n eich galluogi i gofrestru i dderbyn newyddion cymunedol a hysbysiadau am droseddau diweddar yn eich cymdogaeth. Mae Gwent nawr yn caniatáu i chi benderfynu pryd a sut rydych chi’n cael gwybod am y materion sy’n bwysig i chi:

...

Dewiswch eich diddordebau:

Atal trosedd, byrgleriaethau, fandaliaeth, apeliadau am unigolion coll ayyb.

...

Dewiswch sut i dderbyn eich hysbysiadau:

Ffôn, e-bost, neges destun neu ap ffôn symudol!

...

Yn ôl ardal(oedd):

Ysgol, cartref, llefydd gwaith, perthnasau oedrannus

Mae cofrestru ar gyfer Gwent nawr yn ddiogel a hawdd – cliciwch ar y botwm ‘Ymuno’ a dilynwch y cyfarwyddiadau cam wrth gam. Sicrheir eich preifatrwydd o dan y Ddeddf Diogelu Data, ac ni fydd yn cael ei rannu â sefydliadau masnachol.